top of page
70453100_10219655143319946_8189519085961

Zorg in beweging: Samen naar kwaliteit van leven voor iedereen

Home: Wie wij zijn

Waar staan we voor? We Willen werken aan ‘5000 warme straten in 1500 warme wijken’ in Vlaanderen.

 

Het Warme Wijk project staat voor een wijkgerichte ‘bottom up’ versterking (wijken van 2000 tot 4000 inwoners) van zorg, welzijn en gezondheid. Wij pleiten voor een volledige integratie van deze werkvelden en een versterking van de informele aanpak binnen zorg, welzijn en gezondheid.

Vermaatschappelijking van de ondersteuning en zorg staat hierbij centraal, evenals de ambitie om elke individuele ondersteuning in te bedden in een collectieve ondersteuning in de wijk. Het wijkcentrum (dit kan ook een dienstencentrum, buurthuis, dagcentrum of woonzorgcentrum zijn…) als socio-cultureel centrum speelt hierbij een centrale rol. 

Vrijwilligers, buren en cliënten krijgen hierbij een even belangrijke rol als professionals en bovenal krijgen ze mede-beheer. Het gaat immers om hun zorg, welzijn en gezondheid.   

De opstart naar de versterking van informele zorg, welzijn en gezondheid gebeurt de komende jaren via een buddy project. 

Gemeenschapsvorming, sociale actie en persoonlijke ontwikkeling spelen bij het realiseren van vermaatschappelijking van ondersteuning en zorg cruciale rollen. We gaan volop voor werken vanuit Cultuur in zorg, welzijn en gezondheid.

logokleur warme wijk - kopie - kopie.png
Home: Citaat
"Zewopa (een van de oprichters van het Warme Wijk project) kreeg in februari 2019 een Europese Award ‘Top House’ in Wenen voor de geleverde inspanningen bij de realisatie van een goede praktijk inzake de inclusieve werking met en voor mensen met een beperking in multi-functionele wijkcentra."
ZIB netw jpg.jpg

©2021 door Zorg in beweging.

4e4a76d1-ced8-4bc4-9886-8555f4e73ae2_201
bottom of page